Ankieta dotycząca badania poziomu zadowolenia z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie


Szanowni Państwo, w celu doskonalenia jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, prosimy o wypełnienie ankiety.

Ankieta składa się z 6 pytań.

Uwaga o prywatności
Ankieta jest anonimowa.
Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety. Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.

Data i rodzaj załatwianej przez Pana (nią) sprawy w starostwie:

Czy bez problemu trafił Pan (i) do odpowiedniego pracownika
Czy załatwił Pan (i) sprawę, w której przyszedł (przyszła) Pan (i) do starostwa
Ocena pracownika załatwiającego sprawę wg następujących kryteriów
  kultura obsługi komunikatywność kompetencje
bardzo dobry
dobry
dostateczny
Ocena czasu oczekiwania na usługę
krótko
długo
zbyt długo
Jakie zmiany Pana (i) zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości usług świadczonych przez starostwo