Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta dotycząca badania poziomu zadowolenia z usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Szanowni Państwo, w celu doskonalenia jakości usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, prosimy o wypełnienie ankiety.
W tej ankiecie jest 6 pytań.
(To pytanie jest wymagane)
Data i rodzaj załatwianej przez Pana (nią) sprawy w starostwie:
(To pytanie jest wymagane)
Czy bez problemu trafił Pan (i) do odpowiedniego pracownika
(To pytanie jest wymagane)
Czy załatwił Pan (i) sprawę, w której przyszedł (przyszła) Pan (i) do starostwa
(To pytanie jest wymagane)
Ocena pracownika załatwiającego sprawę wg następujących kryteriów
kultura obsługi komunikatywność kompetencje
bardzo dobry
dobry
dostateczny
(To pytanie jest wymagane)
Ocena czasu oczekiwania na usługę
Jakie zmiany Pana (i) zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości usług świadczonych przez starostwo